Exlibris Gnesta är en ideell förening som anordnar lokala kulturevenemang
för alla.

Föreningen verkar för ett inspirerande kulturutbud med Gnesta Bokhandel som utgångspunkt

Vi har som målsättning att organisera litterära, och i viss mån folkbildande evenemang, som främjar läsande, skrivande, kreativitet och kulturskapande!

Evenemangen är kostnadsfria och till för alla människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Vår förhoppning är att fler ska få tillgång till och inspireras till att ta del av litteratur och kultur av hög kvalitet. Exlibris Gnesta arbetar för att motverka all form av diskriminering och ska med författarbesök, litterära samtal, studiecirklar och andra evenemang skapa mötesplatser, forum och samarbeten mellan barn, unga, äldre, minoriteter och majoriteter.